Missie en visie

“Zeggen wat je doet en doen wat je zegt en als je het doet, doe het dan met heel je hart!”

Deze stelregel is voor ons leidend in onze werkzaamheden. Op basis van deze stelregel benaderen wij ook uw organisatie en uw medewerkers: open, eerlijk en altijd een spiegel voor houdend op een positief kritische manier. Deze aanpak zorgt er voor dat de capaciteiten van uw medewerkers zo optimaal mogelijk worden ingezet, met als resultaat dat uw organisatie beter gaat renderen.

Contact

Wij nemen contact op met u

Spurriehof 3
7475 ED Markelo

Tel:  06-53244175

E-mail:  info@ccbyb.nl