Disclaimer

Disclaimer

Op de toegang tot en het gebruik van de website van Consultancy & Coaching by Bönhke zijn, naast de toepasselijke wetgeving, de onderstaande bepalingen en voorwaarden van toepassing. Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met deze disclamer.

De inhoud van deze website dient uitsluitend het doel informatie te verschaffen. Consultancy & Coaching by Bönhke is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele andere websites die gekoppeld zijn aan deze website. Consultancy & Coaching by Bönhke is zorgvuldig te werk gegaan bij de samenstelling en het geven van de informatie op deze website. Wij garanderen echter niet het volledig en volledig up-to-date zijn van deze website.

Consultancy & Coaching by Bönhke kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe, bijkomende of gevolgschade, danwel indirecte schade of boetes of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in)de website of enige website die daaraan gekoppeld is, inclusief virussen die schade kunnen veroorzaken aan hardware of software.

Consultancy & Coaching by Bönhke kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden. Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan Consultancy & Coaching by Bönhke niet garanderen dat de informatie volledig en/of actueel is. Derhalve kunnen aan de website geen rechten worden ontleend. De houders van de site zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website bevat zijn eigendom van Consultancy & Coaching by Bönhke of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar. Het is toegestaan om fragmenten van deze website te openbaren, op te slaan, te verveelvoudigen (met uitzondering van het bewerken van de website of fragmenten daarvan) en te verspreiden, echter uitsluitend voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden. Verveelvoudigingen mogen niet worden verkocht met het oog op zakelijk gewin, noch worden gewijzigd of opgenomen in andere werken, publicaties of websites. Met betrekking tot alle handelsmerken, emblemen en foto´s die op deze website worden weergegeven is Consultancy & Coaching by Bönhke hetzij rechthebbende, hetzij licentienemer.

 

Contact

Wij nemen contact op met u

Spurriehof 3
7475 ED Markelo

Tel:  06-53244175

E-mail:  info@ccbyb.nl